น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์

B2B CORPORATION CO.,LTD

น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงกว่าน้ำมันแร่ทั่วไป ผสมรวมกับน้ำมันแร่พ..

น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป

B2B CORPORATION CO.,LTD

น้ำมันหล่อลื่นทั่วไปเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันแร่คุณภาพ ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร, 6 ลิตร, 18 ลิตร, 200 ลิตร ..

น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน

B2B CORPORATION CO.,LTD

น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อนน้ำมันหล่อลื่นระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ..

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์

B2B CORPORATION CO.,LTD

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงกว่าน้ำมันแร่ทั่วไป นอกจากนั้นยังมีโครงสร้า..

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

B2B CORPORATION CO.,LTD

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลจะมีค่าความหนืดที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื..

น้ำมันเกียร์

B2B CORPORATION CO.,LTD

สังเคราะห์ (PAG)น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมสังเคราะห์พอลิอัลคิลีน ไกลคอล (PAG) 100% ป้องกันการเกิด micropitting ดีเยี่ยม และมีสามารถในการรับแรงได้อย่างดี..

น้ำมันเทอร์ไบน์

B2B CORPORATION CO.,LTD

รับแรงกดสูงน้ำมันหล่อลื่นเครื่องก๊าซเทอร์ไบน์ ผสมสารรับแรงกดสูง (EP) ป้องกันการสึกหรอของชุดเกียร์ มรสารเพิ่มคุณภาพในการป้อ..

น้ำมันไฮดรอลิค

B2B CORPORATION CO.,LTD

ค่าดัชนีความหนืดสูงน้ำมันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ มีค่าดัชนีความหนืดสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิด..

น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง

B2B CORPORATION CO.,LTD

น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอ ป้องกันฟอง สามารถผ่านไส้กรองได้ดี ใช้กับระบบไฮดรอลิคทั่วไป ทั้งระบบที่ทำงานเบา และทำงานหนั..

น้ำมันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ

B2B CORPORATION CO.,LTD

น้ำมันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ มีค่าดัชนีความหนืดสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับอากาศและความร้อนที่อุณหภูมิสูง คงทนต่อแรงเฉือน มีจุดไหลเทต่..

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)
บริการค้นหาสินค้า