เครื่องมือตัดเหล็ก

เครื่องมือตัดเหล็ก

เครื่องมือตัดเหล็ก นวัตกรรมใหม่ หัวกัดไฮฟีดดีไซน์พิเศษ ออกแบบเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Call Seller for Quote
Model: TD4N
Company Information
Name : jsr group
Contact : นริศรา เพ็ชรเหลี่ยม
Tel :
เครื่องมือตัดเหล็ก TD4N นวัตกรรมใหม่ หัวกัดไฮฟีดดีไซน์พิเศษ
ออกแบบเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
ตอบโจทย์การประหยัดต้นทุนด้วยจำนวนมุมที่เพิ่มขึ้น 

บริการค้นหาสินค้า