เครื่องจ่ายลมเย็น DTN-190

เครื่องจ่ายลมเย็น DTN-190

เครื่องจ่ายลมเย็น DTN-190 สำหรับการทำความเย็นเฉพาะจุดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งลมบริสุทธิ์ โดยสามารถลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าภายนอกได้ 6 – 10 °C ปริมาณลมไม่ต่ำกว่า 19,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ไม่ต่อท่อลม)โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ...
Call Seller for Quote
Model: DTN-190
Company Information
Name : UTILE ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD.
Contact : UTILE ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD.
Tel : 021852831

เครื่องจ่ายลมเย็น DTN-190 สำหรับการทำความเย็นเฉพาะจุดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งลมบริสุทธิ์ โดยสามารถลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าภายนอกได้ 6 – 10 °C ปริมาณลมไม่ต่ำกว่า 19,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ไม่ต่อท่อลม)


โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และใช้ปริมาณน้ำไม่เกินชั่วโมงละ 30 ลิตร โดยการส่งลมเย็นจะสามารถต่อท่อลมไปได้ระยะทางตั้งแต่ 5 – 20 เมตร (ตามขนาดท่อลมมาตราฐานที่มีความต้านทาน ไม่เกิน 75 ปาสคาล) การติดตั้งระบบ โดยทั่วไปจะติดตั้งไว้บริเวณนอกอาคาร เพื่อที่จะเป็นการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกส่งเข้าไปทำความเย็นภายในอาคาร และเพื่อเป็นการถ่ายเทอากาศร้อนออกไปนอกอาคาร

บริการค้นหาสินค้า