Klübersynth CH 2-100N

Klübersynth CH 2-100N

Brand : Klüber Lubricationน้ำมันโซ่อุตสาหกรรมคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น- ป้องกันการสึกหรอได้ดี- เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง- ยืดอายุการใช้งานของโซ่- ลดเวลาและต้นทุนในการบำรุงรักษา...
Call Seller for Quote
Model: Klüber Lubrication High-temperature Chain Oil
Company Information
Name : Kluber Lubrication (Thailand) Co.,Ltd
Contact : Kluber Lubrication (Thailand) Co.,Ltd -
Tel : 027922888

Brand : Klüber Lubrication


น้ำมันโซ่อุตสาหกรรมคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น


- ป้องกันการสึกหรอได้ดี

- เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

- ยืดอายุการใช้งานของโซ่

- ลดเวลาและต้นทุนในการบำรุงรักษา

บริการค้นหาสินค้า