เครื่องมือตัดเหล็ก

เครื่องมือตัดเหล็ก

เครื่องมือตัดเหล็ก TD4N นวัตกรรมใหม่ หัวกัดไฮฟีดดีไซน์พิเศษออกแบบเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตอบโจทย์การประหยัดต้นทุนด้วยจำนวนมุมที่เพิ่มขึ้น