บริการออกหนังสือรับรอง ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า

บริการออกหนังสือรับรอง ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า

Brand : Titanserviceบริการตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบประสิทธิภาพ รับประกันความปลอดภัย ให้กับรอก และเครนไฟฟ้า ตามประกาศของกฎหมายแรงงาน (ปจ.1)- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการชำรุด เสียหายของรอก และเครนไฟฟ้า- คุ้มครองบริษัทตามกฏหมาย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ- เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน...