Klüber Summit series

Klüber Summit series

Brand : Klüber Lubricationน้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์- ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา - ลดการใช้น้ำมันหล่อลื่น- ประหยัดพลังงาน- ยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์