Klübersynth CH 2-100N

Klübersynth CH 2-100N

Brand : Klüber Lubricationน้ำมันโซ่อุตสาหกรรมคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น- ป้องกันการสึกหรอได้ดี- เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง- ยืดอายุการใช้งานของโซ่- ลดเวลาและต้นทุนในการบำรุงรักษา