ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System  (BAMS)
New

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)

Brand : D.T.C. Enterprise Co.,Ltd.ระบบบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)  คือ ระบบบริหารจัดการงานขาย, กิจกรรม และกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบ Real Time และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน website ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้าง และปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกิจกรรมในการทำงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา สามารถนำกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้มาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเชิงสถิติได้...