ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง (High Speed Shutter)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง (High Speed Shutter)

สำหรับการสั่งซื้อ ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง (High Speed Shutter) รุ่น Rollway, Rollaska-l, Mandoor รับฟรี!!! เครื่องดักแมลง BUG KILLER
Call Seller for Quote
Model: Rollway, Rollaska-l, Mandoor
Company Information
Name : WORLD KOGYO (THAILAND) CO., LTD.
Contact : WORLD KOGYO (THAILAND) CO., LTD.
Tel : Please login.

Rollway is the Japanese technology which are made in Thailand. This technology automatically rolls from bottom to the top of the door which unlike other roll doors.


It is designed to have an open-shut down speed of 1 m/s. The roll from the bottom will reduce the load carrying capacity of the motor to pull the sheet and Rollway. We also use belt strap to support sheet for opening and shutting a larger door. This product is developed to prevent dust, smoke, noise, and to control temperature. It also helps saving energy, and it’s suitable for various types of industries and warehouses especially the food industry, automotive parts industry, electronic parts Industry, or an industry that requires a strict environmental management.


โปรโมชั่น

สำหรับการสั่งซื้อ ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง (High Speed Shutter) รุ่น Rollway, Rollaska-l, Mandoor

รับฟรี!!! เครื่องดักแมลง BUG KILLER

บริการค้นหาสินค้า