ระบบควบคุมภายในเครื่องจักร

ระบบควบคุมภายในเครื่องจักร

สำหรับการสั่งซื้อ ระบบควบคุมภายในเครื่องจักร (ตัวเชื่อมต่อสาย,ที่ยึดสาย,แผงควบคุม,ไฟสัญญาณ) รับส่วนลดทันที 30% - 40% ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT (THAILAND) CO., LTD.
Contact : SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT (THAILAND) CO., LTD.
Tel : Please login.

สินค้าจากโรงงานในระบบควบคุมต่าง ๆ ในเครื่องจักร เช่น

- เชื่อมต่อสายโดยไม่ต้องปอกสายเคเบิ้ล

- ที่ยึดสายให้เป็นระเบียบในเครื่องจักรต่าง ๆ

- แผงควบคุมแสดงการดำเนินงาน ควบคุมกระบวนการดำเนินวิศวกรรม

- ไฟสัญญาณทันสมัย ไซเรน และแตร


โปรโมชั่น


สำหรับการสั่งซื้อ ระบบควบคุมภายในเครื่องจักร (ตัวเชื่อมต่อสาย,ที่ยึดสาย,แผงควบคุม,ไฟสัญญาณ)

รับส่วนลดทันที 30% - 40%  ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

บริการค้นหาสินค้า