รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า

Brand : TOYOTAรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 8 ตัน เสายกได้สูงถึง 7 เมตร มีระดับกันน้ำที่ IPX4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการปล่อยไอเสีย จึงไม่ทำให้สินค้าปนเปื้อนกลิ่นไอเสียจากรถ เหมาะสำหรับใช้งานในทุกประเภทธุรกิจรถฟอร์คลิฟท์...
Call Seller for Quote
Model: 8FB
Company Information
Name : TOYOTA MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD
Contact : TOYOTA MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD -
Tel : Please login.

Brand : TOYOTA


รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 8 ตัน เสายกได้สูงถึง 7 เมตร มีระดับกันน้ำที่ IPX4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการปล่อยไอเสีย จึงไม่ทำให้สินค้าปนเปื้อนกลิ่นไอเสียจากรถ เหมาะสำหรับใช้งานในทุกประเภทธุรกิจ


รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า

แคตตาล็อก https://drive.google.com/file/d/12HFIuQ23mCkxLtF7CddPRYyvSYV7Mfef/view?usp=sharingบริการค้นหาสินค้า