THREAD WHIRLING

THREAD WHIRLING

      “Thread whirling” เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการผลิตด้วยการกลึงแค่ครั้งเดียว เหมาะสำหรับ สกรูที่มีความแม่นยำสูง เช่น สกรูทางการแพยท์ สกรูยึดกระดูก สกรูสำหรับทำรากฟันเทียมคุณสมบัติ- เม็ดมีด NTK ออกแบบและพัฒนาให้เม็ดมีดมีความแม่นยำสู...
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : TUNGALOY-NTK CUTTING TOOL (THAILAND) CO., LTD.
Contact : TUNGALOY-NTK CUTTING TOOL (THAILAND) CO., LTD.
Tel : Please login.

      


“Thread whirling” เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการผลิตด้วยการกลึงแค่ครั้งเดียว เหมาะสำหรับ สกรูที่มีความแม่นยำสูง เช่น สกรูทางการแพยท์ สกรูยึดกระดูก สกรูสำหรับทำรากฟันเทียม


คุณสมบัติ

- เม็ดมีด NTK ออกแบบและพัฒนาให้เม็ดมีดมีความแม่นยำสูง และสามารถกลึงสกรูที่มีความซับซ้อนได้ดี

- คมตัดของเม็ดมีดและสารเคลือบผิว PVD ทำให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบสวย และอายุการใช้งานของเม็ดมีดยาวนาน


การเปรียบเทียบการกลึงสกรู แบบเม็ดมีดกลึงทั่วไป และแบบ Thread whirling ของ NTK

ลักษณะของการกลึง หัวจับ Thread whirling จะทำมุมเอียง ตามสเปคของสกรู และหมุนด้วยความเร็วรอบที่สูง ในส่วนของวัสดุชิ้นงาน จะหมุนด้วยความเร็วรอบที่ต่ำ และระยะ Pitch จะถูกกำหนดด้วย อัตราการป้อน (feed) เม็ดมีดจะทำการกลึง และขึ้นรูปเกรียวภายในการกลึงครั้งเดียว


ลักษณะสกรู หลายฟันเกรียว กับการกลึงภายในครั้งเดียว

การกลึงสกรูที่มีหลายฟันเกรียว ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน ดังนั้นต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูล เช่น สเปคเครื่องจัก สเปคเพลาขับ สเปคเม็ดมีด สเปคเครื่องมือการกลึง

บริการค้นหาสินค้า