TetraForceCut

TetraForceCut

TetraForceCut- เครื่องมือเซาะร่องพร้อมเม็ดมีด 4 คมตัด- เม็ดมีด 4 คมตัดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความสามารถในการทำซ้ำและทนทานสูง- ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้น ทำงานได้ทั้งเซาะร่องและตัดแยก มีความกว้างร่องตั้งแต่ 0.3 จนถึง ...
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : TUNGALOY-NTK CUTTING TOOL (THAILAND) CO., LTD.
Contact : TUNGALOY-NTK CUTTING TOOL (THAILAND) CO., LTD.
Tel : Please login.

TetraForceCut


- เครื่องมือเซาะร่องพร้อมเม็ดมีด 4 คมตัด

- เม็ดมีด 4 คมตัดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความสามารถในการทำซ้ำและทนทานสูง

- ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้น ทำงานได้ทั้งเซาะร่องและตัดแยก มีความกว้างร่องตั้งแต่ 0.3 จนถึง 4 มม.บริการค้นหาสินค้า