COGNEX

COGNEX

COGNEXรายละเอียด Cognex คือผู้นำระดับโลกทางด้านเครื่องอ่านรหัส ( ID Readers ) และเป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวที่รองรับการอ่านบาร์โค๊ดได้ทั้งแบบ 1 มิติ และแบบ 2 มิติ DataMan ID Readers จาก Cognex สามารถอ่านรหัสแบบ 1มิติอาทิ UPC, PDF และ postal codes, แบบ 2 มิติ อาทิ Data Matrix และ QR, หรือบาร์โค๊ดแบบผสมได้พร้อมกันในคราวเดียว...