ระบบควบคุมภายในเครื่องจักร

ระบบควบคุมภายในเครื่องจักร

สินค้าจากโรงงานในระบบควบคุมต่าง ๆ ในเครื่องจักร เช่น- เชื่อมต่อสายโดยไม่ต้องปอกสายเคเบิ้ล- ที่ยึดสายให้เป็นระเบียบในเครื่องจักรต่าง ๆ- แผงควบคุมแสดงการดำเนินงาน ควบคุมกระบวนการดำเนินวิศวกรรม- ไฟสัญญาณทันสมัย ไซเรน และแตรโปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อ ระบบควบคุมภายในเครื่องจักร (ตัวเชื่อมต่อสาย,ที่ยึดสาย,แผงควบคุม,ไฟสัญญาณ)รับส่วนลดทันที 30% - 40%  ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 ...