INDUCTION HEATING SYSTEM

INDUCTION HEATING SYSTEM

Brand : CEIAเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดประกายไฟ ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการให้ความร้อน, ไม่มีมลภาวะทางเสียง และมีมลพิษทางอากาศน้อย เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอิตาลีCEIA INDUCTION HEATER MODEL PW3-45/400-IND เป็น INDUCTION HEATER ชนิด HIGH FREQUENCY ขนาด 3.5Kw/400KHz 1  PHASE 220VAC เหมาะสำหรับการให้ความร้อน ประเภท TIN SOLDERING, TOOL BRAZING ALLUMINIUM BRAZING, HARD BRAZING, INDUCTION CURING, CAP SEALING...