MIGHTY LINE

MIGHTY LINE

Brand : MIGHTY LINE แถบสีและเครื่องหมายเพื่อความเป็นสัดส่วนและความปลอดภัย รวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่ต่างๆ MIGHTY LINE (ไมตี ไลน์) เทปติดพื้นคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา ติดพื้นได้แนบสนิท ให้ความคงทน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ มีหลายแบบ หลายขนาด และหลายสีให้เลือกใช้ ทั้งแบบพื้นฐานสีเดียวและแบบมีลายขวางสลับสองสี ช่วยให้งาน 5 ส เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในสถานประกอบการ เป็นเรื่องง่ายขึ้น  นอกจากนี้ MIGHTY LINE ยังมีเทปติดพื้นในรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น แบบมีเส้นกึ่งกลางเรืองแสง เพื่อช่วยการมองเห็นในที่มืด และแถบสีเหลืองขนาด 4 นิ้ว สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น เป็นต้น...