BRIDGE COORDINATE MEASURING MACHINE

BRIDGE COORDINATE MEASURING MACHINE

เครืองมือวัด 3 มิติทีเหมาะสําหรับทุกการใช้งาน ตอบโจทย์ทุกความต้องการในอุตสาหกรรมการวัด สามารถรองรับฟังค์ชันการสแกนชิ้นงานแบบต่อเนืองที่มีความแม่นยํา และประสิทธิภาพการวัดทีมากขึ้นในราคาทีเหมาะสมและไม่สูงมากนักในการเป็นเจ้าของ- Scale Resolution 0.005 micron- DC241 controller same as Global S- Scan ready- High accuracy 1.7 + 3.3L / 1000 micron (with X.u Kit)- Y-axis guideways machined into tableโปรโมชั่นราคาลดพิเศษ เพียง 2,200,000 บาทจากปกติ 2,900,000 บาท ...