รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า

Brand : TOYOTAรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 8 ตัน เสายกได้สูงถึง 7 เมตร มีระดับกันน้ำที่ IPX4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการปล่อยไอเสีย จึงไม่ทำให้สินค้าปนเปื้อนกลิ่นไอเสียจากรถ เหมาะสำหรับใช้งานในทุกประเภทธุรกิจรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าแคตตาล็อก https://drive.google.com/file/d/12HFIuQ23mCkxLtF7CddPRYyvSYV7Mfef/view?usp=sharing...