จานทรายเจียร์ หรือ จานทรายหลังแข็ง

จานทรายเจียร์ หรือ จานทรายหลังแข็ง

Brand : Goldสามารถใช้กับงานขัดได้ทุกประเภท ทุกพื้นผิว