ล้อทราย

ล้อทราย

Brand : Goldใช้ขัดกับงานที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยประหยัดระยะเวลาในกระบวนการทำงาน