ล้อสก๊อตไบร์ทสีเทา

ล้อสก๊อตไบร์ทสีเทา

Brand : Goldใช้ขัดเพื่อให้เกิดเงา เกิดความสวยงาม ลบรอยครีบ ลอยต่างๆที่เกิดจากกระบวนการทำงาน