Hotplate Stirrer
New

Hotplate Stirrer

Brand: Fisher Scientific·     เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน·     สามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน·     หน้าจอแสดงผลถูกยกสูงขึ้น เพื่อป้องกันในกรณีสารละลายหกออกจากภาชนะ·     หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล แสดงระดับอุณหภูมิและความเร็วรอบ·     ปรับความเร็วรอบได้ในช่วง 500-1,500 รอบต่อนาที·     แผ่นให้ความร้อนทำด้วย เซรามิกแก้ว ทนสารเคมี ขนาด 7 นิ้ว x 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว x นิ้ว·     ทำความร้อนได้ตั้งแต่ 30 - 540°C มีปุ่มปรับความร้อนที่มีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอุณหภูมิได้ละเอียด 1°C· &nbs...