CrystalFLoor

CrystalFLoor

Brand : CrystalFLoorCrystalFloor (Polished Concrete) เป็นระบบพื้นแกร่งขัดเงา นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในอเมริกา และ ยุโรป ด้วยความแข็งแกร่ง คงทนเหนือกว่าวัสดุเคลือบพื้นประเภท Polymer ให้ความสวยงาม ความสะดวกในการติดตั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความง่ายและประหยัดในการบำรุงรักษา ในด้านการลงทุน CrystalFloor มีต้นทุนต่ำกว่าวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันCrystalFloor (พื้นคอนกรีตขัดเงา) เป็นกระบวนการขัดเพื่อลอก cement paste ออกให้ถึงชั้นคอนกรีตที่แข็งแรง (Grinding Process),กระบวนการขัดลบลาย (Honing) ในขั้นตอนนี้จะมีการใช้น้ำยา Liquid densifier (มีทั้งชนิด Sodium และ Lithium Silicate ตามความเหมาะสม) Liquid Densifier นี่จะทำปฎิกริยากับแคลเซียม (Ca) ก่อให้เกิดผลึก ...