Ameripolish

Ameripolish

Brand : AmeripolishAmeripolish เป็นสีย้อมนาโน นวัตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้สำหรับย้อมพื้นคอนกรีต ให้มีสีต่างจากสีคอนกรีตธรรมชาติ สร้างสรรให้สวยงามอย่างง่ายดาย มีเอกลักษณ์ ทนทาน ไม่หลุดร่อน ดูเป็นธรรมชาติ Ameripolish เป็นสีย้อมนาโน ซึ่งจะแทรกซึมลงในคอนกรีต ทำให้ทนทาน ไม่หลุดร่อน และดูเป็นธรรมชาติAmeripolish ยังสามารถใช้ร่วมกับ CrystalFloor ได้เป็นอย่างดีนวัตกรรมสีย้อมนาโน สำหรับพื้นคอนกรีต Ameripolish เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับงาน CrystalFloor Polished Concrete (พื้นคอนกรีตขัดเงา) และ พื้นคอนกรีตทั่วไปโดยเนื้อสีมีลัดษณะโปร่งใส (Translucent) แทรกซึมในเนื้อคอนกรีต ไม่มีเนื้อสีที่ผิวหน้าของคอนกรีต ทำให้ไม่หลุดร่อนจากการใช้งาน คุณลักษณะของสีย้อม Ameripolish- เป็น...