ADDForceCut & TungFeedBlade

ADDForceCut & TungFeedBlade

Key takeaway ของ ADDForceCut & TungFeedBlade- AddForceCut มาพร้อมกับนวตกรรมการจับยึดเม็ดมีดที่เน้นช่วยความมั่นคงสูง โดยออกแบบให้ยึดเม็ดมีดด้วยสปริงอย่างแน่นหนาด้วยหน้าสัมผัสสามหน้า ทำให้เกิดความแม่นยำสูงในการทำงานเซาะร่องลึก และตัดชิ้นงาน- ตัวสต็อปเปอร์ (Stopper) ที่รองรับด้านล่างของเม็ดมีดช่วยให้มั่นใจถึงตำแหน่งคมตัดที่แม่นยำในการเซาะร่องซ้ำได้อย่างดีเยี่ยม- ด้ามมีด ADDForceCut ยังสามารถใช้ร่วมกับ TungFeed-Blade นวัตกรรมล่าสุด ใบมีดโมดูลาร์รูปสามเหลี่ยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับใช้กับเม็ดมีด AddForceCut  - โดย TungFeed-Blade ช่วยยกระดับงานเซาะร่องตัดชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 120 มม. ได้อย่างดีเยี่ยม- เม็ดมีดปัจจุบันมีหน้าลายหักเศษสองชนิด คือ QGM และ QGS มาพร้อมเกรด PV...