AIRSWEEP

AIRSWEEP

               Brand : AirSweepAirSweep เป็นระบบจัดการวัตถุดิบในไซโลที่โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำเลือกใช้ในการจัดการกับวัตถุดิบที่มีความหนาแน่น หนัก มีลักษณะเป็นผง เป็นของเหลว เปียกชื้น ข้น หรือเหนียว เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี ล้วนเลือกใช้ระบบ AirSweep เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิตระบบ AirSweep เป็นระบบลมแรงดันสูงที่ใช้ติดตั้งร่วมกับไซโลในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการจับตัวหรืออุดตันของวัสดุ สามารถขจัดเศษวัสดุที่เกาะบนพื้นผิวไซโลออกได้อย่างหมดจด ลดการสูญเสีย ป้องกันปัญหา Downtime และลดความจำเป็นในการเคาะหรือการขึ้นบนที่สูงเพื่อจัดการวัสดุ เพิ่มความปลอดภัยให้...