สว่านไฟฟ้า ฮิตาชิ

สว่านไฟฟ้า ฮิตาชิ

Descriptionสว่านไฟฟ้า ฮิตาชิ D6SH ขนาดหัวจับดอก                   6.5มม. (1/4นิ้ว) ขนาดงานขันและเจาะ เหล็ก    6.5มม. (1/4นิ้ว) ไม้                                    9มม. (3/8นิ้ว) กำลังไฟเข้้า                        240 วัตต์ ความเร็วรอบ                       4500 รอบ/นาที ความยาวเครื่องมือ               206 มม(8-1/8นิ้ว) น้ำหนักสุทธิ                       0.9 กก. อุปกรณ์มาตรฐาน                จำปาหัวจับดอกสว่าน, ที่วัดระยะลึก
Call Seller for Quote
Model: D6SH
Company Information
Name : บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Contact : ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย)
Tel : 0237944603

Descriptionสว่านไฟฟ้า ฮิตาชิ D6SH

ขนาดหัวจับดอก                   6.5มม. (1/4นิ้ว)
ขนาดงานขันและเจาะ เหล็ก    6.5มม. (1/4นิ้ว)
ไม้                                    9มม. (3/8นิ้ว)
กำลังไฟเข้้า                        240 วัตต์
ความเร็วรอบ                       4500 รอบ/นาที
ความยาวเครื่องมือ               206 มม(8-1/8นิ้ว)
น้ำหนักสุทธิ                       0.9 กก.
อุปกรณ์มาตรฐาน                จำปาหัวจับดอกสว่าน, ที่วัดระยะลึก

บริการค้นหาสินค้า