วาล์วมือโยกรุ่น MCD 10

วาล์วมือโยกรุ่น MCD 10

เซกชั่นเนล (แยกชิ้น สามารถต่อได้ ) (Sectional) เป็นวาล์วมือโยกที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำมันเพื่อบังคับกระบอกสูบหรืออุปกรณ์ต่างๆเหมาะกับการใช้งานในรถเกษตร เช่น รถเกี่ยวข้าว , รถไถนา, รถคีบอ้อย รถเกี่ยวปาล์ม ,รถตักดิน, รถขุด รถเจาะ และในเครื่องจักรอุตสหกรรมทั่วไป สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริม เช่น Carry over และ pilot check valve สามารถประกอบได้สูงสุดถึง 12 ชิ้น   วาล์วมือโยกรุ่น MCD 10 วาล์วแบบ Sectional อัตราการไหลสูงสุดที่ 80 L/min. แรงดันสูงสุดที่  215 bars . สามารถประกอบได้สูงสุดถึง 12 sections.
Call Seller for Quote
Company Information
Name : บริษัท โฮฟคออินดัส จำกัด
Contact : โฮฟคออินดัส จำกัด
Tel : 026830500

เซกชั่นเนล (แยกชิ้น สามารถต่อได้ ) (Sectional) เป็นวาล์วมือโยกที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำมันเพื่อบังคับกระบอกสูบหรืออุปกรณ์ต่างๆเหมาะกับการใช้งานในรถเกษตร เช่น รถเกี่ยวข้าว , รถไถนา, รถคีบอ้อย รถเกี่ยวปาล์ม ,รถตักดิน, รถขุด รถเจาะ และในเครื่องจักรอุตสหกรรมทั่วไป สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริม เช่น Carry over และ pilot check valve สามารถประกอบได้สูงสุดถึง 12 ชิ้น

 

วาล์วมือโยกรุ่น MCD 10

  1. วาล์วแบบ Sectional
  2. อัตราการไหลสูงสุดที่ 80 L/min.
  3. แรงดันสูงสุดที่  215 bars .
  4. สามารถประกอบได้สูงสุดถึง 12 sections.
บริการค้นหาสินค้า