Iron Worker

Iron Worker

เครื่องตัดเอนกประสงค์ IRON WORKER EKM คุณสมบัติ Multi –station – ทำงานได้หลากหลายตั้งแต่ เจาะรู ตัดเหล็กรูปพรรณต่างๆ เหล็กฉาก เหล็กกลม แผ่นเหล็ก ตัดมุม  Safety – แต่ละจุดใช้งานออกแบบมาให้ผู้ใช้งานปลอดภัยสูงสุด  Rigid Structure – แข็งแรงคงทนตามสูตรการสร้างเครื่องของ ERMAKSAN ด้วย mono-block st44-1  HOERBIGER Hydraulic System –  ขุมพลังส่งจากระบบไฮโดรลิคชื่อดังระดับโลก  Accurate and Efficient Cut – ใช้งานและติดตั้งง่าย ตัดงานได้อย่างแม่นยำ
Call Seller for Quote
Model: EKM
Company Information
Name : บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
Contact : ศุภรัตน์ จาตุรันต์รังสี

เครื่องตัดเอนกประสงค์ IRON WORKER EKM
คุณสมบัติ

  • Multi –station – ทำงานได้หลากหลายตั้งแต่ เจาะรู ตัดเหล็กรูปพรรณต่างๆ เหล็กฉาก เหล็กกลม แผ่นเหล็ก ตัดมุม 
  • Safety – แต่ละจุดใช้งานออกแบบมาให้ผู้ใช้งานปลอดภัยสูงสุด 
  • Rigid Structure – แข็งแรงคงทนตามสูตรการสร้างเครื่องของ ERMAKSAN ด้วย mono-block st44-1 
  • HOERBIGER Hydraulic System –  ขุมพลังส่งจากระบบไฮโดรลิคชื่อดังระดับโลก 
  • Accurate and Efficient Cut – ใช้งานและติดตั้งง่าย ตัดงานได้อย่างแม่นยำ
บริการค้นหาสินค้า