Apricus Solar Collector

Apricus Solar Collector

Apricus Solar Collector ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ 1. Solar Absorption (อุปกรณ์ดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์) ได้แก่ Solar tube (หลอดแก้วแสงอาทิตย์) 2. Solar Heat Transfer (อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน) ได้แก่ Heat pipe (ท่อนำความร้อน) 3. Solar Energy Storage (อุปกรณ์กักเก็บพลังงานความร้อน) ได้แก่ Storage tank (ถังเก็บน้ำร้อน) จุดเด่นของระบบ Apricus Solar Collector ใช้แก้วทรงกระบอก 2 ชั้นซึ่งภายในเป็นสุญญากาศ ทำให้การสูญเสียความร้อนมีน้อยมาก ใช้ Heat pipe ทำให้มีการส่งถ่ายความร้อนไปยังน้ำซึ่งใช้เป็นตัวนำความร้อนได้เร็ว เนื่องจากรูปร่างภายนอกเป็นแก้วทรงกระบอก ทำให้รับแสงอาทิตย์ได้ในมุมกว้าง ตัวหลอดแก้วจึงเปรียบเสมือนเป็น Solar tracker แบบ Passive ไปในตัว ทำให้พลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์สม่ำเสมอทั้งวัน มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับระบบความร้อนแบบอื่น ระบบถูกออกแบบให้ติดตั้งง่าย และต้องการการบำ
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : LEONICS CO., LTD.
Contact : คุณอรุณพร ศรีอรุณเจริญ
Tel : Please login.

Apricus Solar Collector ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. Solar Absorption (อุปกรณ์ดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์) ได้แก่ Solar tube (หลอดแก้วแสงอาทิตย์)

2. Solar Heat Transfer (อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน) ได้แก่ Heat pipe (ท่อนำความร้อน)

3. Solar Energy Storage (อุปกรณ์กักเก็บพลังงานความร้อน) ได้แก่ Storage tank (ถังเก็บน้ำร้อน)


จุดเด่นของระบบ Apricus Solar Collector

  • ใช้แก้วทรงกระบอก 2 ชั้นซึ่งภายในเป็นสุญญากาศ ทำให้การสูญเสียความร้อนมีน้อยมาก
  • ใช้ Heat pipe ทำให้มีการส่งถ่ายความร้อนไปยังน้ำซึ่งใช้เป็นตัวนำความร้อนได้เร็ว
  • เนื่องจากรูปร่างภายนอกเป็นแก้วทรงกระบอก ทำให้รับแสงอาทิตย์ได้ในมุมกว้าง ตัวหลอดแก้วจึงเปรียบเสมือนเป็น Solar tracker แบบ Passive ไปในตัว ทำให้พลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์สม่ำเสมอทั้งวัน
  • มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับระบบความร้อนแบบอื่น
  • ระบบถูกออกแบบให้ติดตั้งง่าย และต้องการการบำรุงรักษาน้อย
  • ทนต่อการกัดกร่อนสูง เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำท่อเป็นทองแดง, ข้อต่อเป็นทองเหลือง และสายเชื่อมต่อท่อน้ำและโครงยึด Solar tube เป็นสแตนเลส
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นระบบทำน้ำร้อนในบ้านพักอาศัย หรือประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น
บริการค้นหาสินค้า