ชุดเครื่องมือช่าง 70 ชิ้น Supertool

ชุดเครื่องมือช่าง 70 ชิ้น Supertool

ชุดเครื่องมือช่าง 70 ชิ้น Supertool รายละเอียดชุดเครื่องมือช่าง ชุดเครื่องมือช่างคุณภาพสูง นำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่น  เหมาะสำหรับการซ่อมเครื่องจักร รถยนต์ และงานทั่วไป  ชุดเครื่องมือ 70 ชิ้น Supertool SET DESCRIPTION ลูกบ๊อก  Socket (หัว 9.5 mm.) (18ชิ้น) 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ,  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 mm.  ด้ามขันฟรีแบบกด  Ratchet handle (push type) (หัว 9.5 mm.) ยาว 181 mm.  ด้ามต่อบ๊อก  Extension bar (หัว 9.5 mm.) (3ชิ้น) ยาว 75mm , 150mm , 250mm  ด้ามขันลูกบ๊อก  Nut Spinner handle (หัว 9.5 mm.) ยาว 253mm  ด้ามขันแบบเลื่อน  
13,550฿
Model: -
Company Information
Name : JTC Tool Co.,Ltd.
Contact : JTC Tool
Tel : 0922498700

ชุดเครื่องมือช่าง 70 ชิ้น Supertool

รายละเอียดชุดเครื่องมือช่าง

  • ชุดเครื่องมือช่างคุณภาพสูง นำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่น 
  • เหมาะสำหรับการซ่อมเครื่องจักร รถยนต์ และงานทั่วไป 
  • ชุดเครื่องมือ 70 ชิ้น Supertool

SET DESCRIPTION

ลูกบ๊อก
 Socket (หัว 9.5 mm.) (18ชิ้น)
6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 
15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 mm.
 ด้ามขันฟรีแบบกด
 Ratchet handle (push type) (หัว 9.5 mm.)
ยาว 181 mm.
 ด้ามต่อบ๊อก
 Extension bar (หัว 9.5 mm.) (3ชิ้น)
ยาว 75mm , 150mm , 250mm
 ด้ามขันลูกบ๊อก
 Nut Spinner handle (หัว 9.5 mm.)
ยาว 253mm
 ด้ามขันแบบเลื่อน
 T-Slide handle (หัว 9.5 mm.)
ยาว 165 mm.
 ข้อต่ออ่อน
 Universal Joint (หัว 9.5 mm.)
ยาว 53 mm.
 ประแจปากตายข้างแหวนฟรี
 Gear Wrench (standard type) (10ชิ้น)
8 , 10 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 mm.
 ประแจแหวน หัวงอ 45 องศา
 Double offset box end wrench (6ชิ้น)
8x10 , 11x13 , 12x14 , 17x19 , 19x22 , 24x27 mm.
 ประแจปากตาย
 Double open end spanner (6ชิ้น)
6x7 , 8x10 , 11x13 , 12x14 , 17x19 , 22x24 mm.
 ไขควง ปากแบนและสี่แฉก
 Screw driver (6ชิ้น)
 -75 , -100 , -125 , +No.1 , No.2 , No.3
 ประแจเลื่อนปากกว้างพิเศษ
 Wide Adjustable wrench
36 mm.
 คีมคอเลื่อน
 Combination Pliers
200 mm.
 คีมคอม้า
 Water Pump Pliers
250 mm.
 คีมปากจิ้งจก
 Side Cutting Pliers
175 mm.
 คีมปากแหลม
 Long Nose Pliers
150 mm.
 คีมตัด
 Diagonal Cutting Pliers
150 mm.
 ชุดหกเหลี่ยมหัวบอล ตัวยาว
 Long Ball-point Hexagonal wrench set (9ชิ้น)
1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm.
 ค้อน
 Combination Hammer
1 ปอนด์
 ตู้เครื่องมือ
 Tool case (chest type)
500 x 233 x 300 mm.
บริการค้นหาสินค้า