รับผลิตแผ่นปะเก็นเหล็ก

รับผลิตแผ่นปะเก็นเหล็ก

James walker รับผลิตแผ่นปะเก็นเหล็กโลหะทั้งแบบ Spiral Wound Gasket, Kammprofile Gasket, Flat Metal Gasket,Heat Exchanger insulation set and metal ring joint gasket
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : Thai Polymer Supply Co.,Ltd / บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด
Contact : ฝ่ายขาย -
Tel : 0275048528

รับผลิตแผ่นปะเก็นเหล็ก

James walker  รับผลิตแผ่นปะเก็นเหล็กโลหะทั้งแบบ Spiral Wound Gasket, Kammprofile Gasket, Flat Metal Gasket,Heat Exchanger insulation set and metal ring joint gasket 


เป็นสินค้าที่ใช้กับอุตสาหกรรม petrochemical และ offshore ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออก มาตรฐานสินค้า james walker  thailand ISO 9002 และ API


 

บริการค้นหาสินค้า