เครื่องวัดและควบคุมความดันแบบดิจิตอล

เครื่องวัดและควบคุมความดันแบบดิจิตอล

เครื่องวัดและควบคุมความดันแบบดิจิตอล | PSANPSAPSB-Series ตัวเครื่องขนาดเล็ก, ความเที่ยงตรงสูง หลอดไฟแสดงการทำงานมีความสว่างสูง สามารถเลือกหน่วยได้หลากหลาย มีสัญญาณเอาท์พุทอนาล็อก 1
Call Seller for Quote
Model: PSANPSAPSB-Series
Company Information
Name : General Instrument Co.,Ltd.
Contact : General Instrument
Tel : Please login.

เครื่องวัดและควบคุมความดันแบบดิจิตอล | PSANPSAPSB-Series
ตัวเครื่องขนาดเล็ก, ความเที่ยงตรงสูง
หลอดไฟแสดงการทำงานมีความสว่างสูง
สามารถเลือกหน่วยได้หลากหลาย
มีสัญญาณเอาท์พุทอนาล็อก 1

บริการค้นหาสินค้า