Forklift for Rent

Forklift for Rent

บริการให้เช่ารถยกโฟล์คลิฟท์ (Forklift for Rent) ให้เช่ารถยกโฟล์คลิฟท์ (Forklift for Rent) รถยกไฟฟ้า ทุกยี่ห้อ  มีให้เช่าทั้งชนิดนั่งขับ และยืนขับ  ขนาดรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500-2.5 ตัน ชนิดนั่งขับมีเสาสูงตั้งแต่ 3-6 เมตร ชนิดนั่งข้างและชนิดยืนขับ ขนาด 1.5-2 ตัน และเสาสูงตั้งแต่ 3-9 เมตร
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : Mapob Forklift Supply service Co., Ltd.
Contact : มาพบ โฟร์คลิฟท์ ซัพพลาย เซอร์วิส
Tel : 029447711

บริการให้เช่ารถยกโฟล์คลิฟท์ (Forklift for Rent)

ให้เช่ารถยกโฟล์คลิฟท์ (Forklift for Rent) รถยกไฟฟ้า ทุกยี่ห้อ 
มีให้เช่าทั้งชนิดนั่งขับ และยืนขับ 
ขนาดรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500-2.5 ตัน
ชนิดนั่งขับมีเสาสูงตั้งแต่ 3-6 เมตร
ชนิดนั่งข้างและชนิดยืนขับ ขนาด 1.5-2 ตัน และเสาสูงตั้งแต่ 3-9 เมตร

บริการค้นหาสินค้า