THREAD WHIRLING

THREAD WHIRLING

      “Thread whirling” เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการผลิตด้วยการกลึงแค่ครั้งเดียว เหมาะสำหรับ สกรูที่มีความแม่นยำสูง เช่น สกรูทางการแพยท์ สกรูยึดกระดูก สกรูสำหรับทำรากฟันเทียมคุณสมบัติ- เม็ดมีด NTK ออกแบบและพัฒนาให้เม็ดมีดมีความแม่นยำสูง และสามารถกลึงสกรูที่มีความซับซ้อนได้ดี- คมตัดของเม็ดมีดและสารเคลือบผิว PVD ทำให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบสวย และอายุการใช้งานของเม็ดมีดยาวนานการเปรียบเทียบการกลึงสกรู แบบเม็ดมีดกลึงทั่วไป และแบบ Thread whirling ของ NTKลักษณะของการกลึง หัวจับ Thread whirling จะทำมุมเอียง ตามสเปคของสกรู และหมุนด้วยความเร็วรอบที่สูง ในส่วนของวัสดุชิ้นงาน จะหมุนด้วยความเร็วรอบที่ต่ำ และระยะ Pitch จะถูกกำหนดด้วย อัตราการป้อน (feed) เม็ดมีดจะทำการกลึง...