TetraForceCut

TetraForceCut

TetraForceCut- เครื่องมือเซาะร่องพร้อมเม็ดมีด 4 คมตัด- เม็ดมีด 4 คมตัดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความสามารถในการทำซ้ำและทนทานสูง- ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้น ทำงานได้ทั้งเซาะร่องและตัดแยก มีความกว้างร่องตั้งแต่ 0.3 จนถึง 4 มม....